Nieuws

10-02-2022

ZIE ONZE OPENSTAANDE VACATURES BIJ TABJE VACATURES

 

 

14-09-2021

BREAKING NEWS !

Koemans Verpakkingen is een degelijke doch ook dynamische groothandel in industriële verpakkingsmaterialen.

Van oorsprong afkomstig uit Gouda en inmiddels alweer 3 jaar opererend vanuit Bodegraven.

Sinds de verhuizing naar Bodegraven beschikken we over alle noodzakelijke tools om onze relaties op een prettige & professionele wijze volledig te ontzorgen.

We zijn er trots op, om ook in de covid-19 periode, onze relaties steeds tijdig van de gewenste verpakkingsmaterialen te kunnen blijven voorzien.

 

Ondanks alle hectiek voor wat betreft de prijzen en leveringstijden, neemt de business bij ons dan ook een enorme vlucht.

De tijd vliegt, gezien het feit dat John en Frank Koemans inmiddels beiden + 30 jaar actief zijn binnen Koemans Verpakkingen, hebben we gemeend de zaken richting de toekomst te moeten regelen.

We zijn dan ook verheugd U te kunnen informeren dat we inmiddels ingestemd hebben met een voorstel tot overname van de aandelen van Koemans Verpakkingen door de OPTIgroup.

Op deze manier is de continuïteit richting de toekomst gewaarborgd.

 

OPTIgroup is een internationaal opererend bedrijf gevestigd in Zweden, actief in B2B Solutions, met name gericht op Midden- en Noord-Europa.

Gefocust op groei, heeft de OPTIgroup met de overname van Koemans Verpakkingen haar positie op het vlak van verpakkingsmaterialen in de Benelux verder versterkt.

Inmiddels wordt er binnen de groep een omzet van + 1 miljard Euro gerealiseerd.

 

Koemans Verpakkingen zal uiteraard blijven opereren vanuit Bodegraven, en het management blijft in handen van John en Frank Koemans.

Wij hebben er alle vertrouwen in, om samen met de OPTIgroup, de business op een prettige & succesvolle wijze verder uit te rollen.

Mocht U vragen hebben over bovenstaande, John en Frank Koemans informeren U graag nader.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Koemans Verpakkingen is a solid yet dynamic wholesaler in industrial packaging materials.
Originally from Gouda and already 3 years operating from Bodegraven. Since the move to Bodegraven, we have all the necessary tools to completely unburden our customers in a pleasant and professional manner. We are proud to be able to continue to provide our relations with the desired packaging materials in time, even during the covid-19 period.

Despite the current hectic environment around commodity prices and delivery times, our business is booming. Time flies, and given the fact that John and Frank Koemans have both been active for over 30 years within Koemans Verpakkingen, we have decided that we need to arrange things for the future. We are therefore pleased to inform you that we have accepted a proposal to acquire the shares of Koemans Verpakkingen by OPTIgroup. In this way we have secured the continuity of our company towards the future.

OPTIgroup is an internationally operating company based in Sweden, active in B2B solutions, mainly focused on Central and Northern Europe. Focused on growth, the OPTIgroup has further strengthened its position in the field of packaging materials in the Benelux with the acquisition of Koemans Verpakkingen. OPTIGroup generates over 1 billion Euros in revenues within the group.

Koemans Verpakkingen will of course continue to operate from Bodegraven, and the management will remain in the hands of John and Frank Koemans. We are confident that, together with the OPTIgroup, we will continue to roll out the business in a pleasant and successful manner.

If you have any questions about the above, John and Frank Koemans would be happy to discuss this with you.

 

NIEUWS

Wethouder Kees Oskam en directeur John Koemans bekrachtigden hun overeenkomst om 2248 zonnepanelen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op het dak van Koemans Verpakkingen te plaatsen.

Zie bijgaande link voor een kort videoverslag https://youtu.be/nk8ia3OD5JQ

 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

PAPERTAPE

BENIEUWD NAAR DEZE TAPE?

VRAAG HET AAN ONZE VERKOOP VOOR MEER INFORMATIE!

Privacy verklaring 24-05-2018

Koemans Verpakkingen hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens die wij van u hebben gekregen en waardoor u ons toestemming geeft deze zorgvuldig te bewaren en te verwerken volgens de AVG.

Hiertoe hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen waarbij wij juist uw rechten respecteren.

Wij gebruiken uw gegevens (en evt. van uw klanten) uitsluitend voor de doelen die minimaal nodig zijn om de orders en diensten te kunnen verzorgen en wij geven deze slechts door aan andere partijen indien nodig voor de uitvoering hiervan.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.